پایان گل گیسو ...

 

 

 

                                                                                                امضا _ گل گیسو 

 

 

+ نوشته شده در جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴ساعت 13:12 توسط گل گیسو